ഇമ്പിച്ചിബാവ സഹകരണ ആശുപത്രിക്ക്‌ എന്‍.എ.ബി.എച്ച് അംഗീകാരം

ക്വാളിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണല്‍ അക്രഡിറ്റേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് ഫോര്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍സ് ആന്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ (എന്‍.എ.ബി.എച്ച്.) ഫൈനല്‍ അംഗീകാരം മലപ്പുറം ആലത്തിയൂര്‍ ഇമ്പിച്ചിവാവ സഹകരണ ആശുപത്രിക്ക്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!