കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് കാഷ്യൂ വര്‍ക്കേഴ്‌സ് അപെക്‌സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്

 പി.വി. രാജേഷ്, കരിപ്പാല്‍ (2020 ഏപ്രില്‍ ലക്കം) പത്തില്‍പ്പരം പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിപാലിക്കുന്നതിന് ഒരു പരമോന്നത സംഘമായി വര്‍ത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍

Read more

കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം വീവേഴ്‌സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ( HANTEX )

പി.വി. രാജേഷ്, കരിപ്പാല്‍ 2020 ഫെബ്രുവരി ലക്കം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രാഥമിക കൈത്തറി സൊസൈറ്റികളുടെയും പരമോന്നത സംഘമാണ് കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം വീവേഴ്‌സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. 1960-ലെ

Read more

കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷന്‍ ( COIRFED )

(2019 ഡിസംബര്‍ ലക്കം) കൊല്ലം , ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലാ കയര്‍ വിപണന സംഘങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് രൂപവത്കരിച്ച ഫെഡറേഷനാണ് കയര്‍ഫെഡ്. 1979 ല്‍ ആലപ്പുഴ

Read more