സഹകരണ മേഖലയില്‍ അര്‍പ്പണബോധത്തോടെ അരനൂറ്റാണ്ട്

– എം. പ്രസന്നകുമാര്‍ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്  റോബര്‍ട്ട് ഓവന്റെ  250 -ാം ജന്മവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കു സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹനായ അഡ്വ.

Read more
Latest News