100 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയായ ഇമാം റെസ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുണ്യ നഗരം…അതാണ് മഷദ്. അവിടെ പതിനായിരങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ നിർത്തിയിട്ട കാറിന് മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി

Read more

100 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍

ടി.ടി. ഹരികുമാര്‍ (അസി. ഡയറക്ടര്‍, സഹകരണ വകുപ്പ്, കൊല്ലം) ചോദ്യങ്ങള്‍ 1. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി 1945 സെപ്റ്റംബര്‍ 12 ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ബാങ്ക് ഏത് ?

Read more

100 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍

ചോദ്യങ്ങള്‍ 1. ഗുഡ്‌വില്‍ അക്കൗണ്ട് ഏതുതരം അക്കൗണ്ടാണ് ? 2. കമ്പനിയിലെ റൈറ്റ് ഷെയര്‍ ആര്‍ക്കാണു വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ? 3. പ്രീ പെയ്ഡ് ചെലവുകള്‍ ഏതുതരം

Read more
Latest News