അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളെ ത്രിശങ്കുവിലാക്കരുത്

സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഗരമുഖമാണ് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളോട് മത്സരിക്കാന്‍പാകത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ട ജനകീയ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലാണ് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്കുള്ള പ്രസക്തി. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍

Read more

മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണസംഘങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമാക്കണം

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണമേഖല ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ഘട്ടമാണിത്. സംസ്ഥാന സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ക്കുകീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ക്രമക്കേടുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെയാണു പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്. ഇതു സഹകരണമേഖലയില്‍

Read more

സഹകരണത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് മാന്ദ്യകാലത്തിന്റെ ആഘാതം

സഹകരണമേഖലയില്‍ പ്രതിസന്ധി കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ട് നാലു വര്‍ഷമായി. പ്രളയാനന്തരം സംഭവിച്ച താല്‍ക്കാലികപ്രതിസന്ധി എന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യം അതിനെ കണ്ടത്. പക്ഷേ, ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ കാഠിന്യം കൂടിവന്നു.

Read more

സഹകരണത്തിനുവേണം ഒരു കാര്‍ഷികനയം

കാര്‍ഷികവായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങളായ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളെ നെടുംതൂണായി നിര്‍ത്തി കെട്ടിപ്പടുത്തതാണു കേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖല. ഐക്യനാണയസംഘങ്ങളായി തുടങ്ങി ഒരു പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്നിലേറെ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളായി വളര്‍ന്നതാണു നമ്മുടെ

Read more

സഹകരണമേഖലയുടെ ഉന്നമനം പ്രധാനം

കേരളസര്‍ക്കാര്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഈ സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം സഹകരണമേഖലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം മറന്നുകൂടാ. അതില്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണജനങ്ങള്‍ സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന സമ്പാദ്യമാണു

Read more

സഹകരണമേഖല തകരാനനുവദിക്കരുത്

സഹകരണപ്രസ്ഥാനം വെല്ലുവിളി നേരിടുക മാത്രമല്ല, അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പെരുകിവരികയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണിത്. ഏതെങ്കിലും സംഘത്തിലെ സാമ്പത്തികക്രമക്കേടുകള്‍ സാമാന്യവല്‍ക്കരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെ കേരളം

Read more

സഹകരണ വകുപ്പിനോടാണ്, അരക്കില്ലത്തിലേക്ക് തീപ്പന്തം എറിയരുത്

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണു കേരളത്തിലെ സഹകരണപ്രസ്ഥാനം. അതു പിറന്നതും വളര്‍ന്നതും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ്. ജനകീയമായതും സ്വയാര്‍ജിതരൂപങ്ങളുമായ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ ചൂഷണരഹിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കുമെന്നതിനാല്‍ സര്‍ക്കാരുകളുടെ പിന്തുണ

Read more

മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രത്തോട് ചിലതു പറയേണ്ടതുണ്ട്

ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു സഹകരണസ്ഥാപനം എന്ന നെഹ്റുവിയന്‍ സ്വപ്നത്തെ എന്നോ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണു നമ്മള്‍. നാട്ടിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തും സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ മത്സരിക്കുന്നവരാണു നമ്മള്‍. ഓരോ സംഘവും ആ

Read more

സഹകരണ പരീക്ഷകളും നിയമനരീതിയും കുറ്റമറ്റതാകണം

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഏറെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്. സംഘങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു കഴിവും കാര്യശേഷിയുമുള്ള ജീവനക്കാര്‍കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സഹകരണ പരീക്ഷാബോര്‍ഡ് രൂപവത്കരിച്ചത്. കൃത്യമായി പരീക്ഷ നടത്തി, നിയമനനടപടികള്‍ക്കു

Read more

കേന്ദ്രപരിഷ്‌കാരങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം

സഹകരണമേഖലയില്‍ ഘടനാപരമായ മാറ്റത്തിനടക്കം വഴിയൊരുക്കുന്ന ഗൗരവമുള്ള പരിഷ്‌കാരങ്ങളും പദ്ധതികളുമാണു കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 41 പദ്ധതികള്‍ ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണനിയന്ത്രണത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നവയല്ല.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!