ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിലേക്കു കേരള ബാങ്ക്; ഉദ്ഘാടനം നാളെ 

കേരള ബാങ്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളുടെയും ഐടി സംയോജനത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നാളെ (18) മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. ഇതോടെ യു.പി.ഐ, കോർ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളടക്കം വാണിജ്യ

Read more

കേരള ബാങ്ക് എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ്: കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്കിനും ഫറോക്ക് ബാങ്കിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം

കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ച പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്കുളള കേരള ബാങ്കിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനും

Read more

 സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ്. പലിശ കേരളബാങ്ക് വീണ്ടും വെട്ടിക്കുറച്ചു

കേരളബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിനുള്ള പലിശ വീണ്ടും വെട്ടിക്കുറച്ച്. മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫിനും ബാധകമാക്കി നേരത്തെ

Read more

കേരളബാങ്കിന്റെ വായ്പകള്‍ക്ക് റിസ്‌ക് ഫണ്ട് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചട്ടത്തില്‍ ഇളവ് നല്‍കി  

കേരളബാങ്കിന്റെ വിവിധ ശാഖകളില്‍നിന്നെടുത്ത വായ്പകള്‍ക്ക് റിസ്‌ക് ഫണ്ട് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചട്ടത്തില്‍ ഇളവ് നല്‍കി ഉത്തരവിറക്കി. കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

Read more

കേരള ബാങ്കിന്റെ നിയമന ചട്ടം പരിഷ്‌കരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി

കേരള ബാങ്കിന്റെ നിയമനങ്ങളും യോഗ്യതകളും നിയമന രീതിയും സംബന്ധിച്ച് നിയമന ചട്ടം സര്‍ക്കാര്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചിറക്കി. നേരത്തെ ജില്ലാ ബാങ്കുകളെ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ ലയിപ്പിച്ചാണ് കേരള ബാങ്ക്

Read more

കേരള ബാങ്ക് അദാലത്തില്‍ ഒരു കോടി ഇളവ്

കേരള ബാങ്ക് കൊല്ലത്തു നടത്തിയ അദാലത്തില്‍ 62 വായ്പാ കുടിശ്ശികക്കാര്‍ക്ക് ഒരുകോടി അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ ഇളവനുവദിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നവകേരളീയം ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു രോഗബാധിതരും തിരിച്ചടവിനു

Read more

കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ യോഗം

കേരള ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ ജനകീയവും ഊര്‍ജിതവുമാക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് നടപ്പാക്കുന്ന ‘ബി ദി നമ്പര്‍ വണ്‍ ഫിനാലെ 2023’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം ചേര്‍ന്നു.

Read more

സംരംഭങ്ങള്‍ക്കായി കേരള ബാങ്ക് വായ്പാ മേള നടത്തി

കേരള ബാങ്ക് തിരുവമ്പാടി ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കായി വായ്പമേള സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടന്ന മേള തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Read more

അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഫണ്ട്; കേരള ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ 57.73 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കും

കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഫണ്ട് (AIF) പ്രകാരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ വഴി നബാര്‍ഡിന്റെയും സഹകരണ

Read more

കടുവയുടെ ആക്രമണം:മരണപ്പെട്ട തോമസിന്റെ കുടുംബത്തിന് കേരള ബാങ്കിന്റെ കൈത്താങ്ങ്

കടുവയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ മരണപ്പെട്ട തോമസിന്റെ കേരള ബാങ്കിലെ കാര്‍ഷിക വായ്പ എഴുതിതള്ളാന്‍ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി വായ്പക്കായി തോമസ് ബാങ്കില്‍ പണയംവെച്ച ആധാരം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രമാണങ്ങള്‍

Read more
Latest News