കേരളബാങ്ക് ബിസിനസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

moonamvazhi
കേരളബാങ്കിന്റെ മൈറ്റി മേയ് കാംപെയ്‌നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ശാഖാമാനേജര്‍മാര്‍ക്കും കോഴിക്കോട് സി.പി.സി, റീജിയണല്‍ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കുമായി ബിസിനസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് റീജിയണല്‍ ഓഫീസിലായിരുന്നു മീറ്റ്. കേരള ബാങ്ക് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ കെ.സി. സഹദേവന്‍ മൈറ്റി മേയ് കാംപെയ്‌നിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിപാടികള്‍ വിശദീകരിച്ചു. റീജിയണല്‍ മാനേജര്‍ ഷിബു എം.പി. അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജര്‍മാരായ പി. രാജീവ്, ദീപ, രഞ്ജിനി, ബിനു എല്‍.പി. എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.