കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡില്‍ പിരിച്ചുവിട്ടവര്‍ക്ക് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കില്ല; ഒഴിവുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുകയുമില്ല

കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ നന്മസ്റ്റോറുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കാനാകില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിലെ അംഗീകൃത തസ്തികകളില്‍ ഇവര്‍ക്ക് നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അംഗീകാരം നല്‍കാനുമാകില്ല. അങ്ങനെ നിയമിക്കുന്നത്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!