യു.പി. സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ 146 കോടി രൂപ അപഹരിക്കാനുള്ള സൈബര്‍ ഹാക്കര്‍മാരുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി

ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സഹകരണ ബാങ്കില്‍ നിന്നു 146 കോടി രൂപ അപഹരിക്കാനുള്ള സൈബര്‍ ഹാക്കര്‍മാരുടെ ശ്രമം ജീവനക്കാര്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ബാങ്കിലെ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!