സ്വത്തുക്കള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് വിറ്റ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പണം തിരിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ കലക്ടര്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കുന്ന കേന്ദ്രനിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കി

2019-ല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ബാനിങ് ഓഫ് അണ്‍ റെഗുലേറ്റജ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്‌കീംസ് (ബഡ്‌സ്) എന്ന നിയമം സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാക്കി തുടങ്ങി. നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പണം തിരിച്ചുനല്‍കാത്ത പരാതി

Read more
Latest News
error: Content is protected !!