പഞ്ചായത്തുകളുടെ പാല്‍ സബ്‌സിഡിയും മാസങ്ങളായി കുടിശ്ശിക

ഉല്‍പാദന ചെലവും ചൂടും കൂടിയതോടെ ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പാലുല്‍പാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. നേരത്തെ ലഭിച്ചതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നുപോലും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പല കര്‍ഷകര്‍ക്കും. ഇതിനിടയില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

Read more

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഡെയറിപാര്‍ക്ക് തുടങ്ങുന്നു; പേര് പാലാഴി

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഡെയറി പാര്‍ക്ക് ഇടുക്കിജില്ലയിലെ കോലാഹലമേട്ടില്‍ തുടങ്ങുന്നു. പാലാഴി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. യുവജനങ്ങളെക്ഷീരോത്പാദനമേഖലയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുകയാണ് ഡയറി പാര്‍ക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡവലപ്‌മെന്റ്ബോര്‍ഡിന്റെ

Read more