ചേരാനല്ലൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

എറണാകുളം ചേരാനല്ലൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ.ജെ. മാക്സി എം.എല്‍.എ നിര്‍വഹിച്ചു. ഇവയര്‍ സോഫ്ട് ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള ആദ്യ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!