സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ 56 ബാഹ്യ ഏജന്‍സികളെ നിയമിച്ചു

moonamvazhi

സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ 56 ബാഹ്യ ഏജന്‍സികളെ സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ പുതുതായി നിയമിച്ചു. 2023 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയാണ് ഈ ഔട്ട്‌സൈഡ് ഏജന്‍സികളുടെ കാലാവധി.

സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സഹകരണനിയമം വകുപ്പ് 80 ( 3 എ ) പ്രകാരം കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍, 80 ( ബി ) പ്രകാരം സഹകരണ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് എന്നിവ മുഖേനയല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ട വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പരീക്ഷ നടത്താനാണു പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള ആധികാരിക ഏജന്‍സികളെ നിയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തേ നിയോഗിച്ചിരുന്ന ബാഹ്യ ഏജന്‍സികളുടെ കാലാവധി 2022 ഡിസംബര്‍ 31- ന് അവസാനിച്ചതിനാലാണു പുതിയ ഏജന്‍സികളെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഐ.സിഎം. കണ്ണൂര്‍, ഐ.സി.എം. തിരുവനന്തപുരം, എ.സി.എസ്.ടി.ഐ, കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റ് ( KICMA ), കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മേക്കിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ( KIMB ), അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ്, ജെ.ആന്റ് എസ്.അസോസിയേറ്റ് സഹകരണ സര്‍വീസ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സ്, അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സ്, ഗ്ലോബല്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സ് സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സ്, രാഗോസ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സ് ആന്റ് സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി ( എല്ലാം തിരുവനന്തപുരം ), കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യുക്കേഷണല്‍ ആന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് അസിസ്റ്റന്‍സ് സൊസൈറ്റി ( CEMAS ), സെന്റര്‍ ഫോര്‍ എഡ്യുക്കേഷണല്‍ ആന്റ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ്, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ ആന്റ് റിസര്‍ച്ച് ( എല്ലാം കൊല്ലം ), എക്‌സലന്റ് സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റ് സര്‍വീസസ് ( രണ്ടും പത്തനംതിട്ട ), പെര്‍ഫെക്ട് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി ആന്റ് സര്‍വീസ്, കോ-ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് എഡ്യുക്കേഷണല്‍ ട്രസ്റ്റ്, മെന്റര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ് ( എല്ലാം ആലപ്പുഴ ), ഗ്ലോബല്‍ ട്രസ്റ്റ്, റോബര്‍ട്ട് ഓവന്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സ്, കോട്ടയം എഡ്യുക്കേഷണല്‍ സഹകരണസംഘം, ട്രാവന്‍കൂര്‍ ട്രസ്റ്റ് ( എല്ലാം കോട്ടയം ), സഹകാരി കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ്, പയനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് സര്‍വീസസ് ( രണ്ടും ഇടുക്കി ), എസ്.എസ്. കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സ്, എസ്.ആന്റ് ജി. സൊസൈറ്റി കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി, സഹകാരി കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ്, സദ്ഗമയ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ്, കൈരളി കോ-ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് എഡ്യുക്കേഷണല്‍ ട്രസ്റ്റ്, പറവൂര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്‌സാമിനേഷന്‍ ഏജന്‍സി ആന്റ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി, പ്രോംപ്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ലീഗല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ്, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫീസേഴ്‌സ് പെന്‍ഷനേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ( എല്ലാം എറണാകുളം ), റോബര്‍ട്ട് ഓവന്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റി, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ട്രെയിനിങ് ആന്റ് പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് സര്‍വീസ്, ജനകീയ ക്ഷേമസംഘം ( മൂന്നും തൃശ്ശൂര്‍ ), മലബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സ് ( പാലക്കാട് ), സഹകാരി കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി, ക്രിയേറ്റീവ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി, വി ഹെല്‍പ്പ് സര്‍വീസ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സൊസൈറ്റി ( മൂന്നും മലപ്പുറം ), സഹകാരി മിത്ര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സ്, എം. ദാസന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി, പെര്‍ഫെക്ട് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ് സൊസൈറ്റി ( മൂന്നും കോഴിക്കോട് ), കെയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ് ( വടകര ), മാനന്തവാടി താലൂക്ക് എഡ്യുക്കേഷണല്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ( വയനാട് ), ആപ്‌കോസ് സൊലൂഷന്‍സ് സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി ( പുല്‍പ്പള്ളി ), സെന്റര്‍ ഫോര്‍ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് റിസര്‍ച്ച് ആന്റ് എഡ്യുക്കേഷന്‍, രമേശന്‍ ആന്റ് ജിജോ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ്, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് എഡ്യുക്കേഷണല്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, തലശ്ശേരി സഹകാരി കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി, തളിപ്പറമ്പ് എഡ്യുക്കേഷണല്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ( എല്ലാം കണ്ണൂര്‍ ), അക്കാദമി ഫോര്‍ ഇന്റെന്‍സീവ് റിസര്‍ച്ച് ആന്റ് ഫര്‍ദര്‍ സ്റ്റഡീസ് ഇന്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍, കാസര്‍കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, അഡ്വ. കെ. പുരുഷോത്തമന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊലൂഷന്‍ ആന്റ് എഡ്യുക്കേഷന്‍, സാധന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റിസര്‍ച്ച് ആന്റ് ട്രെയിനിങ് സെന്റര്‍ ( എല്ലാം കാസര്‍കോട് ) എന്നിവയാണു പുതിയ ബാഹ്യ ഏജന്‍സികള്‍.

ഏജന്‍സികളുടെ വിശ്വസനീയതയും പ്രവര്‍ത്തനവും വിലയിരുത്തിയാണു രജിസ്ട്രാര്‍ ബാഹ്യ ഏജന്‍സികളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്. ഏജന്‍സികളെക്കുറിച്ച് പരാതികളുണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ആധികാരികത ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താല്‍ ഏജന്‍സിയുടെ അംഗീകാരം പിന്‍വലിക്കുമെന്നു രജിസ്ട്രാര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!