ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തീം ‘പോഷക സമൃദ്ധിയും സുസ്ഥിരതയും പാലിലൂടെ’

ലോക ക്ഷീരദിനത്തില്‍ ഭക്ഷ്യസമൃദ്ധിക്കായി അണിചേരാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണി. പ്രവാസികളും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളുമെല്ലാം ക്ഷീരകര്‍ഷക മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതികള്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച്

Read more

മാന്നാമംഗലം ക്ഷീരസംഘം ക്ഷീരദിനം ആഘോഷിച്ചു

മാന്നാമംഗലം ക്ഷീരസഹകരണസംഘം പതാകഉയര്‍ത്തല്‍, പ്രതിജ്ഞയെടുക്കല്‍, മധുരപലഹാരവിതരണം, ഫലവൃക്ഷത്തൈനടല്‍, ഫലവൃക്ഷത്തൈവിതരണം എന്നിവയോടെ ലോകക്ഷീരദിനം ആഘോഷിച്ചു. ക്ഷീരമേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും ഉല്‍പാദനക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ നടപ്പാക്കണമെന്നും

Read more