കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; കേരളബാങ്ക് നിയമനത്തിന് പി.എസ്.സി. വിജ്ഞാപനമിറക്കി

കേരളബാങ്ക് രൂപംകൊണ്ടതിന് ശേഷം പി.എസ്.സി. നിയമനത്തിനുള്ള ആദ്യ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങി. രണ്ട് തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊതുവിഭാഗത്തിലും സൊസൈറ്റി ക്വാട്ട വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യേകം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read more

കേരളബാങ്ക് ക്ലര്‍ക്ക്, കാഷ്യര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പി.എസ്.സി. വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി സ്‌റ്റേ

കേരളബാങ്ക് നിയമനം സംബന്ധിച്ചുള്ള തര്‍ക്കം വീണ്ടും കോടതി കയറി. ക്ലര്‍ക്ക്, കാഷ്യര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് എപ്രില്‍ ആദ്യം വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാന്‍ പി.എസ്.സി. തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നത് മൂന്നുമാസത്തേക്ക്

Read more