ഒക്കല്‍ ബാങ്ക് തെങ്ങിന്‍തൈകള്‍ നല്‍കി

എറണാകുളംജില്ലയിലെ ഒക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5000 ഒറിജിനല്‍ കുറ്റ്യാടി തെങ്ങിന്‍തൈകളും 10.000 കോട്ടണ്‍ ക്യാരിബാഗുകളും വിതരണം ചെയ്തു. സഹകരണവകുപ്പു മുന്‍സെക്രട്ടറി മിനിആന്റണി ഉദ്ഘാടനം

Read more

ഒക്കല്‍ബാങ്ക് ഉന്നതവിജയികളെ അനുമോദിച്ചു

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പ്ലസ്ടു ഉന്നതവിജയികളെയും മറ്റുരംഗങ്ങളില്‍ ഉന്നതവിജയം കൈവരിച്ചവരെയും അനുമോദിച്ചു. ജി.സി.ഡി.എ. ചെയര്‍മാന്‍ കെ. ചന്ദ്രന്‍പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്

Read more