കുന്ദമംഗലം കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല്‍ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം. കാര്‍ഡ് വിതരണം നടത്തി

കുന്ദമംഗലം കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല്‍ ബാങ്കിന്റെ ഇവയര്‍ സോഫ്ട് ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള എ.ടി.എം. കാര്‍ഡ് വിതരണം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക്

Read more

എ.ടി.എം കാര്‍ഡിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നടത്തി

ഇവയര്‍ സോഫ്‌ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള എ.ടി.എം കാര്‍ഡിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നടത്തി. ചെറുപൊയ്ക സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് ഉദ്ഘാടനം കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എം.പി,   ഇടപ്പളളി

Read more
Latest News
error: Content is protected !!