അന്തരിച്ച ഫിലോമിനയുടെ പണം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകി

Deepthi Vipin lal

അന്തരിച്ച ഫിലോമിനയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും പേരില്‍ കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന പണം തിരിച്ചു നൽകി.ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു ഫിലോമിനയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഭർത്താവ് ദേവസിക്ക് 23,64,313 രൂപകൈമാറി. ഇതില്‍ 64,313 രൂപ കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കിലെ ദേവസിയുടെ സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചു.

നിക്ഷേപങ്ങള്‍ തിരികെ നല്‍കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹകരണ മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയും വേണ്ടെന്നും അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നും സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News