സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതിദിനം ആചരിച്ചു

ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് കേരളമെങ്ങും സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വൃക്ഷത്തൈ നടലും വൃക്ഷത്തൈ വിതരണവും ബോധവല്‍ക്കരണവും അടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകളോടെ പരിസ്ഥിതിദിനം ആചരിച്ചു. സഹകരണവകുപ്പു നടപ്പാക്കുന്ന ഹരിതം സഹകരണംപദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല

Read more

പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

പള്ളിയാക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ലോകപരിസ്ഥിതിദിനമായ ജൂണ്‍ അഞ്ചിനു സഹകരണവകുപ്പിന്റെ ഹരിതംസഹകരണം പരിപാടിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പള്ളിയാക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കില്‍ എറണാകുളം സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ജോസല്‍

Read more

‘ഹരിതം സഹകരണം’; സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ പൊതു ഇടങ്ങളിലടക്കം പ്ലാവ് നടാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം

പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും പ്ലാവ് നടാന്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. 2018 മുതല്‍ ‘ഹരിതം സഹകരണം’ എന്നപേരിലാണ് സഹകരണ

Read more