സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെയും ഏജന്റുമാരുടെയും മക്കള്‍ക്കു ക്യാഷ്‌പ്രൈസ്

കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെല്‍ഫയര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ അംഗമായി കുടിശ്ശികയില്ലാതെ വിഹിതം അടക്കുന്ന സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാരുടെയും കമ്മീഷന്‍ ഏജന്റുമാരുടെയും മക്കള്‍ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ-സ്‌കൂള്‍കലോല്‍സവ-സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്യാഷ്അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂലൈ

Read more