സഹകാരി റൈസുമായി കുറ്റ്യാടി ബാങ്ക്

കിലോക്ക് 60 രൂപ നേരിട്ട് അരി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചു അടുത്തതവണ കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൃഷി നടത്തും സഹകാരി റൈസ് വിപണിയിലിറക്കി കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. കുറ്റ്യാടി

Read more

പതിനേഴേക്കറില്‍ നെല്ല് കൊയ്ത് കൊടിയത്തൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്ക്

പാട്ടത്തിനെടുത്ത പതിനേഴ് ഏക്കര്‍ തരിശുനിലത്തെ നെല്‍കൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം ആഘോഷമാക്കി കൊടിയത്തൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. ചുള്ളിക്കാപറമ്പ് കണ്ടാംപറമ്പ് പാടത്താണ് പാട്ടത്തിന് കൃഷിയിറക്കിയത്. നെല്ല് പൂര്‍ണ്ണമായും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത്

Read more