റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ജനസമ്പര്‍ക്കം കൂട്ടി; നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ 72 

പൊതുജനസമ്പര്‍ക്കം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനിടെ വിവിധ നിയന്ത്രണ-മേല്‍നോട്ട സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കു കീഴില്‍ പൊതുജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ 72 കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ നടത്തി. ബാങ്കിന്റെ വാര്‍ഷികറിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളതാണ്

Read more