മിടുക്കരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കാഷ്‌പ്രൈസ്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.സിക്കും പ്ലസ്ടുവിനും ഫുള്‍ എ പ്ലസ് നേടിയ, ബാങ്ക് പരിധിയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആദരം 2024 എന്ന ചടങ്ങില്‍ കാഷ്

Read more