ദേശീയ സഹകരണ നയരേഖ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില്‍; സുരേഷ് പ്രഭു ചെയര്‍മാനായി 47 അംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ചു

പുതിയ ദേശീയ സഹകരണ നയരേഖ തയാറാക്കാനായി മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു ചെയര്‍മാനായി 47 അംഗ സമിതിയെ കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം നിയമിച്ചു. കേരള റബ്ബര്‍

Read more
Latest News