തൃശൂർ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി.

adminmoonam

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേയ്ക്ക് തൃശൂർ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം സംഭാവന നൽകി. സംഘത്തിന്റെ വിഹിതം, ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം, ബോർഡ് മെമ്പർമാരുടെ സിറ്റിങ് ഫീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയുടെ ചെക്ക് സംഘം പ്രസിഡണ്ട് എൻ.കെ.രാമദാസൻ തൃശൂർ സഹകരണ സംഘം അസി. രജിസ്ട്രാർ (ജനറൽ) പി.യു. പയസ്സിന് കൈമാറി. സംഘം വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് പി.ഹേമലത, സെക്രട്ടറി ഏ.കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പി.ജി. അനിൽ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!