കോഴിക്കോട് ചെക്യാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനു തുടക്കമായി.

[email protected]

കോഴിക്കോട് ചെക്യാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പാറക്കടവിൽ ആരംഭിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് തൊടുവയിൽ മഹമ്മൂദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം. കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഉമ്മത്തൂർ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് അബ്ദുറഹിമാൻ പഴയങ്ങാടിയിൽ ആദ്യവില്പന ഏറ്റുവാങ്ങി. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ഫുൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ. ഷാനിഷ് കുമാർ, ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാർ, കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!