എം-ഡിറ്റില്‍ എന്‍.ആര്‍.ഐ. ക്വാട്ട പ്രവേശനം

moonamvazhi
സഹകരണഎഞ്ചിനിയറിങ് കോളേജായ കോഴിക്കോട് ഉള്ള്യേരിയിലെ എം. ദാസന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (എം-ഡിറ്റ്) 2024ലെ എന്‍.ആര്‍.ഐ. ക്വാട്ടയിലേക്കു പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു. സിവില്‍ എന്‍ജിനിയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് എന്‍ജിനിയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് എന്‍ജിനിയറിങ് (സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി), ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് കമ്മൂണിക്കേഷന്‍ എന്‍ജിനിയറിങ്, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എന്‍ജിനിയറിങ്, ഇലക്രിടിക്കല്‍ ആന്റ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്‍ജിനിയറിങ്, മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനിയറിങ് എന്നിവയില്‍ ബി.ടെക് കോഴ്‌സുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഫോണ്‍: 9400994352, 9400994024.

Leave a Reply

Your email address will not be published.