ആക്കുളം അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റേനേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ സാഹസിക വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ആക്കുളം അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റേനേഷന്‍ ടൂറിസം മന്ത്രി പി. എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വി.കെ.

Read more