സഹകരണബാങ്ക് ഭരണസമിതിയംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഐ.സി.എമ്മില്‍ പരിശീലനം

ദേശീയ സഹകരണ പരിശീലന കൗണ്‍സിലിനു (എന്‍.സി.സി.ടി) കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ സഹകരണമാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐ.സി.എം) സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമാര്‍ക്കും ഭരണസമിതിയംഗങ്ങള്‍ക്കും ജൂണ്‍ 20 മുതല്‍ 2 2വരെ

Read more