സെക്രട്ടറി ഫോറം യാത്രയയപ്പു നല്‍കി

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിരമിക്കുന്ന സഹകരണവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു തിരുവല്ലയിലെ സഹകരണബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഫോറം യാത്രയയപ്പു നല്‍കി. ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ എം.പി. ഹിരണ്‍, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ജയശ്രീ, മുണ്ടിയപ്പള്ളി സര്‍വീസ്

Read more