സഹകരണസംഘം പൊതുസ്ഥാപനത്തിന്റെ നിര്‍വചനത്തില്‍ വരില്ലെന്നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

 2013 ല്‍ കേരളത്തിലെ സമാനകേസിലുണ്ടായ സുപ്രീംകോടതിവിധി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു സഹകരണസംഘം വിവരാവകാശനിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരില്ലെന്നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മയിലാടുതുറൈ ജില്ലയിലെ സീര്‍കാഴി താലൂക്കിലെ മതനം പ്രാഥമിക

Read more

മധ്യപ്രദേശില്‍ ധാന്യസംഭരണവും റേഷന്‍കടയും നടത്തുന്ന സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് വിവരാവകാശനിയമം ബാധകമാക്കി

    സംഘങ്ങളുടെ റേഷന്‍കടകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പരസ്യപ്പെടുത്തണം പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയില്‍പ്പെടുന്ന സംഘങ്ങള്‍ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്‍ കീഴില്‍ വരും   മധ്യപ്രദേശിൽ ധാന്യസംഭരണവും റേഷൻകടകളും നടത്തുന്ന എല്ലാ

Read more