സ്വര്‍ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

ഇന്ത്യയുടെമൊത്തം  സ്വര്‍ണശേഖരം  800 ടണ്‍ കടന്നു സ്വര്‍ണശേഖരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത്,  ഒന്നാമത് അമേരിക്ക വിദേശനാണ്യശേഖരം റെക്കോഡ് ഉയരത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം കൂടുതല്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതായി

Read more