രണ്ടായിരത്തിന്റെ ആയിരക്കണക്കിനു കോടിയുടെ നോട്ടുകള്‍ തിരിച്ചെത്താന്‍ ബാക്കി

 മാര്‍ച്ച് 29 നു പൊതുജനത്തിന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്നത് 8,202 കോടി രൂപ ഏപ്രില്‍ മുപ്പതിനു ഇതു 7,961 കോടിയായി പ്രചാരത്തില്‍നിന്നു പിന്‍വലിച്ചിട്ടും രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് കൈവിടാന്‍ ജനത്തിന് ഇപ്പോഴും

Read more