പട്ടത്താനം ബാങ്ക് ഉന്നതവിജയികളെ അനുമോദിച്ചു

കൊല്ലം പട്ടത്താനം സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്, സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ.സിലബസ്സുകളില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.ക്കും പ്ലസ്ടുവിനും ഉന്നതവിജയം നേടിയവരെയും മറ്റുമേഖലകളില്‍ ഉന്നതവിജയം കൈവരിച്ചവരെയും ക്യാഷ് അവാര്‍ഡും മെമന്റോയും നല്‍കി ആദരിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി

Read more

പട്ടത്താനം ബാങ്കില്‍ സ്‌കൂള്‍മാര്‍ക്കറ്റ്

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പട്ടത്താനം സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് സ്‌കൂള്‍മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങി. അമ്മന്‍നടയിലെ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനത്ത് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. എസ്.ആര്‍. രാഹുല്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു. കൗണ്‍സിലര്‍ പ്രേംഉഷാര്‍, ഭരണസമിതിയംഗങ്ങളായ

Read more