മില്‍മ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.എസ്. മണിയെ എന്‍.സി.ഡി.എഫ്.ഐ. ബോര്‍ഡ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു

മില്‍മ ചെയര്‍മാനായ കെ.എസ്. മണിയെ നാഷണല്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഡെയറി ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (എന്‍.സി.ഡി.എഫ്.ഐ.) ബോര്‍ഡ് അംഗമായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് കെ.എസ്.മണി

Read more

മില്‍മയുടെ സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തായി ഒരു കൂട്ടം ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് അശ്വാസമായാണ് മില്‍മയ്ക്ക് പാല്‍ നല്‍കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അധികവില നല്‍കാന്‍ മലബാര്‍ മേഖല യൂണിയന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍, മില്‍മ മലബാര്‍ മേഖല യൂണിയന്‍ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കായി അനുവദിക്കുന്ന

Read more