11 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം മധ്യപ്രദേശില്‍ സഹകരണസംഘങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്  

മധ്യപ്രദേശില്‍ പതിനൊന്നു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം പ്രാഥമിക കാര്‍ഷികവായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങളിലേക്ക് ഈ വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. നാലു ഘട്ടമായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ജൂണ്‍ 24 നാരംഭിക്കും. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒമ്പതിനാണ്

Read more