അംഗത്വ സമാശ്വാസ നിധി വിതരണം ചെയ്തു

മാടായി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല്‍ ബാങ്ക് അംഗത്വ സമാശ്വാസ നിധി വിതരണം ചെയ്തു. എം.വിജിന്‍ എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി.പി. ദാമോദരന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!