ഗുജറാത്ത് സഹകരണബാങ്കിനു 106.5 കോടി രൂപ ലാഭം; ബിസിനസ് 21,000 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു

ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനസഹകരണബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് 21,000കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു. 106.59 കോടി രൂപയാണു ലാഭം. 65-ാംവാര്‍ഷികപൊതുയോഗത്തില്‍ അറിയിച്ചതാണിത്. ഓഹരിയുടമകള്‍ക്കു 15 ശതമാനം ലാഭവീതം നല്‍കും. 2024 മാര്‍ച്ച് 31ലെ

Read more