ഇസാഫ് ബാങ്കില്‍ കവര്‍ച്ച; പണം സൂക്ഷിച്ച ലോക്കര്‍ മാത്രം തേടി കള്ളന്‍ എത്തിയതില്‍ സംശയം

ബാങ്കുകളിലെ ലോക്കര്‍ സൂക്ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കള്ളന് ചോര്‍ന്നുകിട്ടിയോ എന്ന സംശയമാണ് ഇസാഫ് ബാങ്കില്‍ നടന്ന കവര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗമായി പോലിസിനുണ്ടാകുന്നത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ വൈക്കം റോഡില്‍ കണ്ണന്‍കുളങ്ങരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള

Read more