കോഴിക്കോട് ജില്ല സഹകരണ ടീംഓഡിറ്റ് വിശദീകരണയോഗം 27ന്

സഹകരണഓഡിറ്റ് ശക്തമാക്കാന്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച ടീംഓഡിറ്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി മെയ് 27നു ചാലപ്പുറത്ത് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ടീം ഓഡിറ്റ് പദ്ധതിവിശദീകരണയോഗം നടത്തും.

Read more