കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങി

കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് തൃശ്ശൂര്‍,പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്രിവേണി സ്റ്റുഡന്റ് മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങി. തൃശ്ശൂര്‍ജില്ലയില്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് ഡയറക്ടര്‍മാരായ കെ.വി. നഫീസ, സി.എ. ശങ്കരന്‍കുട്ടി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നു വാഹനം ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ്

Read more