സ്റ്റുഡന്റ്സ് മാര്‍ക്കറ്റ്

ഇരിങ്ങണ്ണൂര്‍ബാങ്ക് സ്റ്റുഡന്റ് മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങണ്ണൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മുഖ്യശാഖയില്‍ സ്റ്റുഡന്റ് മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങി. ആദ്യവില്‍പന നടത്തി സഹകരണസംഘം യൂണിറ്റ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍

Read more