എച്ച്.ഡി.സി. ആന്റ് ബി.എം. കോഴ്‌സ്: അവസാന തീയതി 15

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്‍ നടത്തുന്ന ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കോ-ഓപ്പറേഷന്‍ ആന്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് (എച്ച്.ഡി.സി. ആന്റ് ബി.എം) കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂലൈ 15നു വൈകിട്ട്

Read more