സ്‌കൂള്‍ തുറക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തില്‍ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടപടി നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

ജൂണ്‍ മൂന്നിന് സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കും. ഇതിനുള്ള മുന്നൊരുക്ക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

Read more