സഹായഹസ്തം വായ്പാ പദ്ധതിയുമായി വെണ്ണല സഹകരണ ബാങ്ക്

വഴിയോര കച്ചവടക്കാരിക്ക് ആദ്യവായ്പ  സഹായഹസ്തം പദ്ധതിയില്‍ പരമാവതി വായ്പ 20000 രൂപ വായ്പാ പലിശ 10 ശതമാനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ മൂന്നാം നൂറുദിന കര്‍മ്മ പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി

Read more