റിസ്‌ക്ഫണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വൈകരുത്- കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍

കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് റിസ്‌ക് ഫണ്ട് പദ്ധതിയിലൂടെ നല്‍കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഒട്ടും വൈകരുതെന്നു കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍ സഹകരണമന്ത്രി വി.എന്‍.

Read more