പ്രവര്‍ത്തനം തോന്നുംപടി, കടലാസില്‍മാത്രം സഹകരണം, നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സ്വകാര്യസ്ഥാപനം

മൂന്നു സംഘങ്ങളും രാജസ്ഥാനിലേത് ഒരു സംഘത്തെ സ്വകാര്യസ്ഥാപനം കൈയടക്കി രണ്ടു സംഘങ്ങള്‍ കടലാസില്‍ മാത്രം ഒരുമാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിക്ക് കേന്ദ്ര

Read more