സഹകരണവകുപ്പില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം

സഹകരണവകുപ്പില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ അര്‍ഹരായവര്‍ക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തവായി. തിരുവനന്തപുരം സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍) ഇ. നിസാമുദ്ദീനു സംസ്ഥാന സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പു

Read more