വളര്‍ച്ചാപ്രതീക്ഷ 7.2 ശതമാനം: തുടര്‍ച്ചയായി എട്ടാം തവണയും റിപ്പോ നിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല

റിപ്പോ നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്നു പണനയസമിതിയിലെ രണ്ടംഗങ്ങള്‍ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പണമൊഴുക്ക് പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന സമീപനം തുടരും ബാങ്കുകള്‍ക്കുള്ള റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ വായ്പാപലിശനിരക്ക് (റിപ്പോ നിരക്ക്) 6.5 ശതമാനമായി തുടരും.

Read more

റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ പണനയസമിതി യോഗം തുടങ്ങി; തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച

ബാങ്ക് ഓഹരികളില്‍ ഉണര്‍വ് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ പണനയസമിതിയോഗം ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. മൂന്നു ദിവസമാണു യോഗം. ബാങ്കുവായ്പാ പലിശനിരക്കായ റിപ്പോ നിരക്ക് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്തദാസ് ജൂണ്‍

Read more