കതിരൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിന് രാഷ്ട്രീയ നിര്‍മ്മല്‍ രത്‌ന അവാര്‍ഡ്

കതിരൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് ചോയന് രാഷ്ട്രീയ നിര്‍മ്മല്‍ രത്‌ന അവാര്‍ഡ്. കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷത്തെ ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതിയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്

Read more

ലഹരിക്കെതിരെ കതിരൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിരോധ ജ്വാല

വേണ്ട നമുക്ക് ലഹരി, വേണം നമുക്ക് പുതു പുലരി എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ കുരുന്നു പ്രതിഭകളെ അണിനിരത്തി കതിരൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലഹരിക്കെതിരെ സഹകരണ പ്രതിരോധ ജ്വാല

Read more

പതിനാറാം തവണയും ഹൗസ്ഹെഡ് അവാര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കി കതിരൂര്‍ ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിങ് ഫെഡറേഷന്‍ മികച്ച സംഘത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഹൗസ്ഹെഡ് അവാര്‍ഡ് പതിനാറാം തവണയും കണ്ണൂര്‍ തലശേരി കതിരൂര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിക്ക്. സംസ്ഥാനത്തെ 207

Read more